Anasayfa / İndüksiyon Döngü Sistemleri

İNDÜKSİYON DÖNGÜ SİSTEMLERİ

İNDÜKSİYON DÖNGÜ SİSTEMLERİ İYİ DUYABİLMEKTİR.

Birçok işitme engelli, işitme cihazı kullanmasına rağmen gündelik faaliyetlerini sürdürdüğü kapalı alanlarda, kalabalık ortamlarda ve hizmet noktalarında maruz kaldıkları arka plan sesleri ve çevresel gürültüler nedeniyle konuşmaları algılamakta zorluk yaşar.  (İD) İndüksiyon döngü sistemleri, toplantı ve konferans salonları, sinema, tiyatro ve konser salonları, camiler, otel resepsiyonları, banka gişeleri, süpermarket kasaları, her türlü hizmet ve bilgi noktalarında yaşanan bu zorluğu gidermek için dünya çapında standart haline gelmiş bir hizmettir.

İD sistemleri, özel olarak geliştirilmiş bir amplifikatör aracılığıyla mevcut sesleri manyetik dalgalara dönüştürür. İşitme cihazı kullanıcıları, cihazlarında bulunan ‘telecoil’ mekanizması sayesinde bu manyetik dalgaları hiçbir ek ürüne gereksinim duymadan algılayabilirler.

İşitme cihazı kullanıcısı, hizmet noktasında uluslararası indüksiyon döngü işaretini gördüğü zaman, cihazlarını ‘T’ ya da eğer varsa ‘M/T’ pozisyonuna getirir. Yeni nesil birçok işitme cihazında bu özellik otomatik olarak bilgisayar aracılığıyla programlanır, cihaz İD sistemini algılayıp otomatik olarak T pozisyonuna geçer. Böylece işitme cihazı, ortamdaki gürültüyü ya da boğuk sesleri değil, sadece İD sisteminden gelen manyetik dalgaları iletmeye başlar. Bu sayede kullanıcı, konuşan kişiyi hiçbir zorluk çekmeden dinleyebilir.

İD Nasıl Çalışır?

Dikkat: Hiçbir kurulum kalibre ve test edilmeden teslim edilemez. Salonlara yönelik indüksiyon döngü sistemleri, raftan alınan kullanıma hazır ürünler değildir. Sistem kurulmadan önce kullanım alanının etüdü yapılmalı, kurulum sonrasında da mutlaka uluslararası IEC 60118-4 standardına göre kalibrasyonu gerçekleştirilip test edilmelidir. FSM 2.0 ile 100 Hz, 1 kHz ve 5 kHz frekanslarının ±3 dB toleransında sağlandığı, yapılan kalibrasyon ve test ile onaylanmadan kurulum teslim edilemez.

MİKROFON

Salonda konuşmacının söyledikleri mevcut mikrofon aracılığıyla sisteme aktırılır. Sinemalar gibi mikrofon bulunmayan ortamlarda ses ve müzik sistemi doğrudan İD amplifikatörüne bağlanırken, banko tipi sistemler kendi özel dahili ya da harici mikrofonları ile kurulurlar.

AMPLİFİKATÖR

İD amplifikatörü, salondaki mikrofona doğrudan bağlanır ya da eğer hoparlörlerle ses yayını yapılıyorsa, var olan ses düzeninin amplifikatörüne eklenir. İD amplifikatörü, gelen sesleri düşük voltajlı akıma dönüştürerek döngüye aktarır. Hangi tip ve kaç adet İD amplifikatörü kullanılacağı belirlenirken, salonun boyutları, koltuk düzeni, binanın mimari ve yapısal özellikleri, yapı içindeki metal miktarı, çevreden gelen gürültüler, salonun elektrik sistemi, ses taşmasının kabul edilir olup olmadığı gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Sistem belirlenmeden önce gereken etütlerin ve modellemenin yapılması, İD sisteminin sorunsuz çalışması için büyük önem taşımaktadır.

DÖNGÜ

İD amplifikatöründen çıkan akım, salonda yapılan döngü sistemi üzerinden dolaşır. Akım döngüden geçerken oluşturduğu manyetik indüksiyon dalgaları ile sesler salondaki dinleyicilere ulaşır. Döngü sistemi koaksiyel bakır kablolar ya da kendinden yalıtımlı iletken bakır bantlar ile gerçekleştirilir. Döngü tipi ve periferal ya da çoklu döngü kullanımı yapılan etüt ve karar verilen İD amplifikatörüne göre belirlenir.

MANYETİK DALGALAR

İçindeki telecoil bobininden geçer. Bobin, indüksiyon dalgalarını algılayarak onları işitme cihazındaki mini amplifikatöre iletir. Burada işitilebilir sese dönüştürülen dalgalar, işitme cihazının hoparlörü ile kulağa doğrudan aktarılır. İşitme cihazı M (normal) pozisyondan T (telecoil) pozisyonuna getirildiğinde çevreden gelen sesler yerine sadece telecoil bobininin algıladığı sesleri kullanıcıya aktarır. Yeni nesil işitme cihazlarında ise bilgisayarla yapılan programlama sayesinde cihaz indüksiyon dalgalarını algılar algılamaz otomatik olarak T pozisyonuna geçer. Böylece işitme cihazı kullanan kişi, konuşmaları boğukluk, gürültü ya da yankı olmadan konfor içinde dinler.

SES TAŞMASI

İndüksiyon döngüsünün yarattığı dalgalar, döngünün çevirdiği alanın yanı sıra, standart kurulumlarda döngünün dışına da taşabilirler. Bu taşma, yan yana salonlarda eşzamanlı etkinlikler sırasında ya da şirket toplantı odaları gibi konuşulanların gizli kalması beklenilen ortamlarda sorun oluşturabilir. Salonun dışında bulunan bir işitme cihazı kullanıcısının, içerideki konuşma ve yayını duyması konfor ve bilgi gizliliği için sorun oluşturduğu durumlarda, ses taşmasına izin vermeyen İD amplifikatör ve döngü sisteminin kullanılması gereklidir. Uzmanlarımız, etüt sırasında sizlerle görüşerek ses taşmasının kabul edilebilir olup olmamasına göre sistem tasarımını gerçekleştireceklerdir.